Dades econòmiques

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I OCUPACIÓ

Durant el segle XX, a Santpedor la principal ocupació era la indústria. En canviar de segle, però, els serveis van passar al davant i la tendència s’ha anat accentuant any rere any.

Les dades d’afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre de 2021 indicaven que, entre afiliats al règim general i al règim d’autònoms, hi havia un total de 2.267 persones treballant als serveis, mentre que la indústria n’ocupava 1.615.
A força distància, la construcció comptava amb 173 treballadors i tan sols 60 es dedicaven al sector agrari.

Durant l’any 2021 hi va haver una mitjana de 286 persones aturades i al desembre de 2019 es comptabilitzaven 1.630 pensionistes al poble.

Comptes de cotització a la Seguretat Social.
Santpedor desembre 2021

Font: Idescat

Segons l’estudi Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2020, elaborat per la Diputació de Barcelona, Santpedor és el tercer municipi del Bages pel que fa a xifra de negocis, amb un volum global de 625,6 milions d’euros.
Tres empreses del grup Gestamp i una del grup Proseat, totes amb seu a Santpedor, formen part del rànquing de les 25 empreses amb més volum de negoci del Bages, segons l’estudi esmentat.
Pel que fa a la innovació i la projecció internacional, també destaquen l’alimentària Ferrer i la biotecnològica Avinent Implant System, reconegudes amb diversos guardons per la seva trajectòria.

Nombre d'empreses per sectors. Santpedor 2021
Nombre d'empreses del sector serveis per tipologia. Santpedor 2021

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Instituto Nacional de Estadística

Evolució de l'atur. Santpedor 2007-2021

Font: Elaboració pròpia amb dades del SEPE. Servicio Público de Empleo Estatal

A Santpedor hi ha cinc polígons industrials de diferents dimensions i amb una mitjana d’ocupació de les parcel·les que s’apropa al 82% del sòl industrial. En total s’hi concentren un centenar d’empreses.
Hi ha dos polígons més en projecte, com a ampliació dels que es troben més apartats del nucli urbà.

El Consell Comarcal del Bages té publicat un catàleg de polígons i empreses de la comarca en el qual es poden consultar les dades dels polígons de Santpedor (el directori d’empreses és incomplet i no està actualitzat).

L’any 2010, l’Ajuntament de Santpedor va editar un fulletó informatiu sobre els polígons industrials del municipi.

ALTRES INDICADORS

Evolució del deute municipal

Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministerio de Hacienda

Evolució de la renda bruta mitjana

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Agencia Tributaria

En els darrers deu anys s’ha produït una reducció dràstica del deute municipal, que situa Santpedor entre els municipis amb un deute més baix, en comparació amb les poblacions catalanes amb un nombre d’habitants similar.

Segons les darreres dades disponibles (2019), Santpedor ocupa el lloc 96 en el rànquing dels municipis catalans pel que fa a renda bruta mitjana.