Biodiversitat

L’objectiu d’aquest apartat no és fer un inventari exhaustiu dels éssers vius que es poden trobar a Santpedor, sinó caracteritzar els diferents ecosistemes del municipi, fent referència de les espècies més rellevants que els habiten.

Com que el volum d’informació és considerable, s’ha estructurat en cinc blocs, que corresponen als diferents hàbitats objecte d’estudi, a cadascun dels quals es dedica una pàgina específica.

Per ampliar la informació sobre aquest tema, podeu consultar l’estudi El medi natural del Bages, elaborat per la delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural.

El bosc
Els matollars i les bardisses
Els marges, els conreus i els prats
Les zones humides
Les àrees urbanes

ESTEM TREBALLANT EN L’ELABORACIÓ D’AQUESTS APARTATS. ELS ANIREM OBRINT A MESURA QUE ESTIGUIN A PUNT.

Aquesta secció s’ha elaborat en col·laboració amb Marc Illa Llobet.

Search