Meteorologia

Allunyat de la influència del mar, el clima de Santpedor es pot considerar del tipus mediterrani de muntanya mitjana. L’oscil·lació tèrmica és acusada: les temperatures mitjanes volten els 5º pel desembre i els 25º pel juliol. Els valors absoluts, però, superen ocasionalment els 40º els mesos de juliol i agost o baixen per sota de -10º alguns dies de desembre i gener.
La inversió tèrmica és freqüent a l’hivern i, com a conseqüència d’això, es produeixen boires que solen aixecar-se cap a mig matí.
La pluviositat és escassa, entre 450 i 550 mm anuals, que corresponen a uns 50 o 60 dies de pluja.

Al web Meteo Santpedor, creat per Toni Planas, trobareu detallada informació meteorològica, tant actual com històrica.

Climograma de Santpedor

Predicció municipal (Santpedor):