Medi ambient

Gestió dels residus

Des de l’any 2005, a Santpedor es fa la recollida dels residus domèstics per mitjà del sistema porta a porta.

Aquest fet, combinat amb l’existència d’una deixalleria municipal des del 2003, ha propiciat que el percentatge de recollida selectiva sobre el total de residus generats sigui dels més alts de Catalunya, pràcticament el doble que la mitjana del país. Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, des del 2005 fins a l’actualitat, a Santpedor es separa en fraccions reciclables al voltant d’un 80% del total de la brossa i el 20% restant constitueix el rebuig.

Font: Agència de Residus de Catalunya

Consum energètic

La producció d’energies renovables al municipi és escassa. Segons l’Institut Català d’Energia, l’any 2010 tan sols hi havia 16 instal·lacions fotovoltaiques al municipi, que van produir un total de 1.477.047 kWh.
El potencial de Santpedor en aquest camp és alt, ja que l’orientació del terreny i l’orografia garanteix una àmplia insolació tot l’any a una gran superfície del terme.

Al poble hi ha una estació de recàrrega per a vehicle elèctric situada a l’aparcament públic de Cal Llovet.

Reptes ambientals

Un dels grans reptes ambientals al qual ha de fer front Santpedor és la salinització de les aigües, com a conseqüència de les filtracions provinents de la muntanya de runam salí del Cogulló de Sallent. Tant el riu d’Or com diferents aqüífers pateixen altíssimes concentracions de sal, que impedeixen donar cap ús a les seves aigües. Al mateix nucli urbà, l’antiga Font de les Escales també està afectada per aquest problema.

La plataforma cívica MontSalat, que lluita contra la contaminació salina, publica els resultats de l’anàlisi d’aigües en diferents punts del municipi.