Medi ambient

Gestió dels residus

Des de l’any 2005, a Santpedor es fa la recollida dels residus domèstics per mitjà del sistema porta a porta.

Aquest fet, combinat amb l’existència d’una deixalleria municipal des del 2003, ha propiciat que el percentatge de recollida selectiva sobre el total de residus generats sigui dels més alts de Catalunya, pràcticament el doble que la mitjana del país. Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, des del 2005 fins a l’actualitat, a Santpedor es separa en fraccions reciclables al voltant d’un 80% del total de la brossa i el 20% restant constitueix el rebuig.

Cada santpedorenc genera una mitjana d’1,44 kg de residus domèstics al dia (dades de 2021).

Font: Agència de Residus de Catalunya

Consum energètic

Consum d'energia elèctrica
Santpedor 2013-2020

Consum de gas natural canalitzat
Santpedor 2013-2020

El sector industrial encapçala el consum d’energia elèctrica, a molta distància dels sectors domèstic i terciari. L’electricitat consumida per la indústria cau sensiblement l’any 2020, cosa que probablement té relació amb la baixada d’activitat com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19, tal com apunta el Balanç elèctric 2020 de l’ICAEN. Caldrà veure l’evolució del consum en els propers anys, per constatar si ha estat un fet puntual o una tendència que es consolida.

Pel que fa al gas natural, els usos domèstics encapçalen el consum, seguits de prop pels usos industrials. Costa d’explicar la variabilitat del volum consumit cada any, atès que la població s’ha mantingut molt estable i tampoc s’observen condicions meteorològiques gaire diferents els anys que presenten el valors més extrems de consum.

La producció d’energies renovables al municipi és escassa. Segons l’Institut Català d’Energia, en acabar l’any 2021 tan sols hi havia 62 instal·lacions fotovoltaiques, amb una potència total de 561,69 kW.
El potencial de Santpedor en aquest camp és alt, ja que l’orientació del terreny i l’orografia garanteix una àmplia insolació tot l’any a una gran superfície del terme.

Al poble hi ha una estació de recàrrega per a vehicle elèctric situada a l’aparcament públic de Cal Llovet.

Consum d'aigua

Evolució del consum d'aigua
Santpedor 2012-2021

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Agència Catalana de l’Aigua

Consum d'aigua domèstica per habitant
Santpedor 2012-2021

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’IDESCAT

Reptes ambientals

Un dels grans reptes ambientals al qual ha de fer front Santpedor és la salinització de les aigües, com a conseqüència de les filtracions provinents de la muntanya de runam salí del Cogulló de Sallent. Tant el riu d’Or com diferents aqüífers pateixen altíssimes concentracions de sal, que impedeixen donar cap ús a les seves aigües. Al mateix nucli urbà, l’antiga Font de les Escales també està afectada per aquest problema.

La plataforma cívica MontSalat, que lluita contra la contaminació salina, publica els resultats de l’anàlisi d’aigües en diferents punts del municipi.

Durant els darrers anys, s’ha posat de manifest un nou repte: la contaminació acústica i ambiental derivada dels vols recreatius de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages, que s’enlairen contínuament diversos dies a la setmana per transportar paracaigudistes. La plataforma Prou Soroll Bages aplega veïns de diferents municipis afectats per aquesta problemàtica.

Search