Demografia

El creixement demogràfic de Santpedor durant les dues darreres dècades del segle XX i la primera del XXI va ser dels més destacats del Bages. En aquests trenta anys el nombre d’habitants es va duplicar, seguint una tendència que s’havia iniciat cap al 1960, amb l’arribada de famílies procedents de diversos indrets de l’Estat Espanyol que venien atretes per un incipient sector industrial.

Entre 1980 i 2010 Santpedor va créixer sobretot per l’arribada de població originària de les localitats veïnes, principalment de Manresa. En tot aquest període, la immigració des de fora de Catalunya va ser pràcticament irrellevant.

El creixement de la població va anar acompanyat d’una gran expansió urbanística al voltant del nucli antic, caracteritzada, en una primera fase, per la construcció de vivendes unifamiliars i, posteriorment, de pisos. Amb la crisi de finals de la primera dècada d’aquest segle es va aturar dràsticament l’edificació de nous habitatges. En els darrers anys, la població s’ha estancat.

Evolució de la població. Santpedor 1900-2023

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Població per grups d'edat (2022)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Població per sexes (2023)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

PIRÀMIDE D'edats (2022)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

POBLACIÓ RESIDENT A L'ESTRANGER

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Origen de la població (2022)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Moviment natural de la població (2000-2021)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Tradicionalment, el balanç entre naixements i defuncions a Santpedor s’havia decantat a favor dels primers.
Ara bé, des de l’any 2018 les defuncions han estat superiors, i de manera molt destacada el 2020, segurament com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19. Concretament, aquell any es va arribar a la xifra rècord de 103 defuncions, gairebé el doble que els naixements, que van ser 55.
El 2022, ja sense pandèmia, la tendència s’ha acusat, amb el nombre de naixements més baix d’aquest segle i un notable increment de les defuncions.

L’any 2021 un 35,6 % de la població major de 15 anys tenia estudis superiors.
Actualment, aquest és el nivell d’estudis en el qual s’ubiquen més persones.
Analitzant aquesta dada per sexes, s’observa que un 32,8 % d’homes tenia estudis superiors i que un 38,4 % de les dones havia assolit aquest nivell d’instrucció. Una diferència significativa, que es decanta clarament a favor de les dones.

Nivell d'estudis de la població (2021)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.

Search