Demografia

El creixement demogràfic de Santpedor durant les dues darreres dècades del segle XX i la primera del XXI va ser dels més destacats del Bages. En aquests trenta anys el nombre d’habitants es va duplicar, seguint una tendència de creixement progressiu que s’havia iniciat cap al 1960, amb l’arribada de famílies procedents de diversos indrets de l’Estat Espanyol que venien atretes per un incipient sector industrial.

Entre 1980 i 2010 Santpedor va créixer sobretot per l’arribada de població originària de les localitats veïnes, principalment de Manresa. En tot aquest període, la immigració des de fora de Catalunya va ser pràcticament irrellevant.

El creixement de la població va anar acompanyat d’una gran expansió urbanística al voltant del nucli antic, caracteritzada, en una primera fase, per la construcció de vivendes unifamiliars i, posteriorment, de pisos. Amb la crisi de finals de la primera dècada d’aquest segle es va aturar dràsticament l’edificació de nous habitatges. En els darrers anys, la població continua creixent, però a un ritme molt més contingut.

Evolució de la població. Santpedor 1900-2020

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Distribució de la població per sexes (2020)
Dones 50.17%
Homes 49.83%
Origen de la població (2019)
Catalunya
83.41%
Espanya
10.75%
Altres
5.84%
Distribució de la població per edats (2019)
0-14 anys
18.56%
15-64 anys
63.73%
65-84 anys
14.3%
85 anys i més
3.41%