Demografia

El creixement demogràfic de Santpedor durant les dues darreres dècades del segle XX i la primera del XXI va ser dels més destacats del Bages. En aquests trenta anys el nombre d’habitants es va duplicar, seguint una tendència de creixement progressiu que s’havia iniciat cap al 1960, amb l’arribada de famílies procedents de diversos indrets de l’Estat Espanyol que venien atretes per un incipient sector industrial.

Entre 1980 i 2010 Santpedor va créixer sobretot per l’arribada de població originària de les localitats veïnes, principalment de Manresa. En tot aquest període, la immigració des de fora de Catalunya va ser pràcticament irrellevant.

El creixement de la població va anar acompanyat d’una gran expansió urbanística al voltant del nucli antic, caracteritzada, en una primera fase, per la construcció de vivendes unifamiliars i, posteriorment, de pisos. Amb la crisi de finals de la primera dècada d’aquest segle es va aturar dràsticament l’edificació de nous habitatges. En els darrers anys, el creixement de la població s’ha estancat.

Evolució de la població. Santpedor 1900-2021

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Distribució de la població per edats (2021)
0-14 anys
17.43%
15-64 anys
64.04%
65-84 anys
15.33%
85 anys i més
3.2%
Distribució de la població per sexes (2021)
Dones 50.24%
Homes 49.76%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Distribució de la població per edats i sexes (2021)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Origen de la població (2021)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

Moviment natural de la població (2000-2020)
moviment natural de la població

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

El balanç entre naixements i defuncions a Santpedor es decanta a favor dels primers si es té en compte el global dels darrers vint anys. Ara bé, durant els tres últims anys les defuncions han estat superiors, i de manera molt destacada el 2020, segurament com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19. Concretament, el 2020 es va arribar a la xifra rècord de 103 defuncions, gairebé el doble que els naixements, que van ser 55.