Aiguamoll de la Bòbila

HISTÒRIA

Aquest espai natural es troba a uns 500 m al sud del poble, en un lloc on hi havia hagut una bòbila, d’aquí ve el seu nom. 
Les extraccions d’argila per a la fabricació de teules i maons, que es van fer des dels anys 20 fins als anys 80 del segle XX, van anar rebaixant el terreny en una superfície d’unes 9 ha.
L’àrea rebaixada s’inundava amb l’aigua procedent d’un aqüífer. Quan encara existia la bòbila, aquesta aigua s’extreia amb una bomba i s’abocava a una rasa. Posteriorment, el terreny es va reomplir amb runes i residus.
L’any 1994, a iniciativa d’un grup conservacionista local, es va fer una intervenció molt important per netejar i restaurar la zona, a càrrec del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

INTERÈS NATURAL

Actualment, l’Aiguamoll constitueix un espai d’interès natural, on es pot trobar una notable diversitat d’organismes.
Tot i que el nivell de l’aigua varia força en funció de les pluges, gairebé mai no s’asseca del tot. Això permet el desenvolupament d’una vegetació i d’una fauna pròpies d’ambients humits.
Les aus constitueixen un dels principals atractius del conjunt. Durant els períodes de migració, és habitual observar-hi ocells que aprofiten la situació estratègica de l’Aiguamoll per baixar-hi a descansar i reposar forces per seguir el seu camí.
També és important el paper de l’Aiguamoll en la preservació de diferents espècies d’amfibis i rèptils, amenaçats en altres llocs per diverses circumstàncies (contaminació, espècies invasores, etc.).

EQUIPAMENTS

L’espai, de propietat municipal, s’ha consolidat com un referent d’interès natural i educatiu. En diferents fases, s’ha anat dotant d’equipaments per a l’observació de la fauna, panells informatius i una aula de camp, habilitada en un antic transformador. Des del maig de 2011 hi ha un recorregut ornitoliterari, amb poemes de Celdoni Fonoll, alguns dels quals creats expressament per a l’Aiguamoll de la Bòbila.

Des de la tardor de 2021, l’Aiguamoll té una nova imatge gràfica, que ha anat acompanyada de la renovació de tots els rètols i plafons informatius del recinte.

Igualment, per acord del Ple Municipal, s’ha donat el nom de Jordi Falip a la caseta d’aguaita, en memòria de qui va ser un dels principals impulsors de la recuperació de l’Aiguamoll.

Rètol de l'aiguamoll de la Bòbila
Seguiu l'actualitat de l'Aiguamoll a:

Fotografies: Marc Illa i Jaume Illa

Search