Seccions retirades

santpedor.info

L’any 2021 un 35,6 % de la població major de 15 anys tenia estudis superiors.
Analitzant aquesta dada per sexes, s’observa que un 32,8 % d’homes havia assolit aquest nivell d’instrucció i que, en canvi, el tenia un 38,4 % de les dones. Una diferència significativa, que es decanta clarament a favor de les dones.

Nivell d'estudis de la població 2021

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.

Search